Radonsanering

Vi har 20 års erfarenhet | 08-655 06 70

Flerfamiljshus, arbetsplatser & offentliga miljöer

Radonsanering av brf, hyreshus och kommersiella fastigheter

Har ni radonproblem eller vill mäta radon i er fastighet kan vi hjälpa er hela vägen med

  • Radonmätning (ackrediterat laboratorium)

  • Rapportering och kontakt med kommunen

  • Projektering och rådgivning för (gör det självare)

  • Gammamätnining för att utröna blåbetongförekomst

  • Radonundersökning i problemfastigheter

  • Åtgärder mot radon
     

Vi har över 20 års erfarenhet av att arbeta med radonsanering och samtliga objekt har mätts av med instrument och spårfilm efter åtgärd. Vår kunskap och erfarenhet inom radonundersökningar och radonsanering är unik. Lämna dina uppgifter i formuläret nedanför så återkommer vi inom kort!

Vi vill ha hjälp med:

Radonmätning
Gammamatning
Radonundersökning
Åtgärd mot radon(Lämna tom)


Vanliga åtgärder i flerfamiljshus

Förhöjda halter från blåbetong kan uppstå i hyreshus om ventilationen är dålig och strålningsklassen är hög.

Vanligt är också att boende stänger av/sätter igen ventiler och därmed ökar radonhalten.

I hyreshus och bostadsrätter är det vanligast att marklägenheterna har höga värden.

Markradon kan spridas från källarrum och via trapphus in i lägenheten, bakom putsen i ytterväggarna eller längs med schakt för avlopp, vatten och el. Det finns exempel där lägenheterna högst upp får in mest markradon.

Viktigt med noggrann mätning

När ni ska mäta lägenheter och lokaler i er fastighet, mät då samtidigt av samtliga källarrum, källargångar, trapphus och liknande för att på så vis spåra var radonet kommer in och hur det sprider sig. Undersökningen är den i särklass mest kostnadseffektiva man kan göra och ofta den enda information som behövs för att lämna åtgärdsförslag. Klicka här för att beställa mätdosor!

radonsanerare

 

Boka in en tid för radonsanering redan idag!