Radonsanering

Vi har 20 års erfarenhet | 08-41003640

DRYSTIK

DRYSTIK: Aktiv fuktutväxlare för att reducera luftfuktigheten som går in i RAD7
DRYSTIK

DRYSTIK

RAD8 och RAD7 radonmätare fungerar mest effektivt när det inkommande luftprovet har en låg relativ fuktighet, fast Rad 8 kan användas utan avfuktare . DURRIDGE DRYSTIK Modell ADS-3 överför fuktighet från den inkommande luften till luften som pumpas ut ur RAD8 eller RAD7. När luften kommer in i en torkenhet (ingår ej) på väg till RAD8 eller RAD7, kommer den redan att ha förlorat det mesta av sin fuktighet, vilket förlänger torkmedlets livslängd i torkningsenheten avsevärt. I vissa fall elimineras behovet av torkmedel helt och hållet.

DRYSTIK har i sitt inre en Nafion fuktigväxlare med borstlös pump, fasta och variabla flödesbegränsare och en programmerbar Duty Cycle Controller. Dessa finns alla i ett kompakt hölje. DRYSTIKs pump komprimerar provluften inuti membranslangen, vilket initierar överföringen av vattenmolekyler till avluften från mätaren, varvid den inkommande luften torkas när den rör sig genom enheten. DRYSTIK finns i två höljen: ett standardhölje som är lämpligt för laboratoriebruk och ett förstärkt Pelican-hölje som är idealiskt för krävande fältarbete. Instrumentet kan sänka den relativa fuktigheten i luft som flödar med 0,15 L/min till under 10% på mindre än fyra timmar när det fungerar med en 40% duty cycle, och fuktigheten kan hållas under 6% oändligt utan något torkmedel. Detta medför att en RAD7 fungerar under optimala förhållanden med högsta känslighet och lägsta driftkostnad. Vid ett högre flöde på 1,2 L/min kan DRYSTIK sänka RH till under 12%, vilket är tillräckligt för förbättrad känslighetsmätning av thoron.

För jordgasmätning erbjuder DRYSTIK hög flödeskapacitet för thoron-detektion. För radon innebär möjligheten att sänka flödet med den inbyggda Duty Cycle Controller att kontinuerliga jordgasmätningar kan göras oändligt, utan någon risk för att färsk luft späder jordgasprovet genom att diffundera ner till extraktionspunkten.

Princip för funktion

DRYSTIK fungerar genom en princip som involverar två rör, ett inuti det andra. Det inre röret är gjort av NAFION, ett Teflonbaserat material som tillåter rörelse av vattenmolekyler, medan det blockerar luft och radon.

Fördelar

DRYSTIK gör det möjligt för användare att dra full nytta av de överlägsna egenskaperna hos RAD8 och RAD7-teknologin. Detta inkluderar snabb respons och återhämtning, mycket låg bakgrund, specifik thoron-detektering och radon-i-vatten-tillbehör.

Specifikationer för DRYSTIK ADS-3

 • Dimensioner: 11,5″ x 7,75″ x 3,25″ (29 cm x 20 cm x 8 cm)
 • Vikt: 4,40 pund (1,54 kg)
 • Fraktdimensioner: 14″ x 14″ x 14″ (36 cm x 36 cm x 36 cm)
 • Fraktvikt: 12 pund (5,4 kg)
 • LCD Display Output: 2 rader x 16 tecken alfanumerisk display
 • Material på hölje: Beige ABS Plasthölje
 • Strömförsörjning: 12V DC in (1,25A)

Specifikationer för DRYSTIK ADS-3R (Robust)

 • Dimensioner: 13,75″ x 11,5″ x 5,75″ (35 cm x 29 cm x 15 cm)
 • Vikt: 7,20 pund (3,27 kg)
 • Fraktdimensioner: 14″ x 14″ x 14″ (36 cm x 36 cm x 36 cm)
 • Fraktvikt: 15 pund (6,8 kg)
 • LCD Display Output: 2 rader x 16 tecken alfanumerisk display
 • Material på hölje: Robust svart Pelican-hölje
 • Strömförsörjning: 12V DC in (1,25A)

Dokumentation

Begär en offert