Radonsanering

Vi har 20 års erfarenhet | 08-655 06 70

Radon Arbetsplats | Radonundersökning

Vi utför radonsanering på din arbetsplats

Comnet AB har lång erfarenhet av radonundersökning och radonsanering. Vi löser alla radonproblem genom att sanera på ett fackmannamässigt och tryggt sätt. Alla våra sanerare är certifierade och erfarna av alla sorters objekt, och sanerar såväl privata boenden som arbetsplatser.

Comnet har alltid som mål att nå en så bra nivå som möjligt på alla plan, vad gäller radon, ingrepp i byggnaden, tidsåtgång och kostnad. Vi lämnar alltid garanti på våra radonsaneringar.

Vi kontrollmäter med avancerad radonmätare direkt efter installation och får alltid ner radonhalten till under garanterad nivå! Installationerna är alltid snyggt och säkert utförda och vi städar noga efter oss.

Vi fakturerar inte förrän radonhalten har sjunkit till garanterad nivå. En trygg garanti för att vi utför en kompetent radonundersökning på din arbetsplats.

Radon arbetsplats – vi undersöker och sanerar

Här ska vi fokusera på sanering av radon på arbetsplatser – något som har hamnar allt mer i fokus sedan en ny strålskyddslag började gälla sommaren 2018. Dessa nya regler innebär nya krav på arbetsplatser med en radonhalt över 200 Bq/m3. Efter anmälan till strålsäkerhetsmyndigheten så ska arbetstagarens radonexponering övervakas.

Nu är det alltså arbetsgivaren som har tillsyns-och anmälningsplikt när det handlar om radon på arbetsplatser. Om det redan initialt finns högre halter än det ovan angivna gränsvärdet så ska åtgärder som syftar till att minska radonhalten vidtas. Om dessa leder till en sänkning av radonet så ska arbetsgivaren göra en anmälan.

Arbetsgivaren har ansvaret

Där ska sedan arbetsgivaren övervaka hur mycket radon de anställda exponeras för och även identifiera arbetstagare som riskerar att överskrida Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde på 0,72 MBqh/m3, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten

Vet du inte hur det står till med radonhalten på din arbetsplats? Låt oss utföra en radonundersökning så får du veta om det behöver göras en sanering eller några andra åtgärder. Ju snabbare desto bättre!

Syns inte med blotta ögat

Radon luktar inte och det syns inte heller. Därför är en radonundersökning (radonmätning) det enda sättet att upptäcka detta farliga ämne. Högsta gränsen för radon i inomhusmiljöer är satt till 200200 Bq/m3. Detta gäller såväl i bostadsmiljöer som på arbetsplatser. En så kallad långtidsmätning av radon utförs under minst två månader. Den görs alltid mellan 1 oktober och 30 april och visar ett medelvärde för radon.

När behöver en radonundersökning genomföras?

  • Ska du renovera, bygga om eller genomföra en tillbyggnad i en arbetslokal så är det klokt att först genomföra en radonmätning.
  • Misstänker du att byggnaden ligger i ett område där det finns höga halter radon i marken? Eller är det byggt med gammal så kallad blåbetong? Då är risken större att du har radon i inomhusluften.
  • Om ventilation eller uppvärmningen ska förändras eller byggas om så är det rekommendabelt att göra en radonundersökning först. Detta bra av två anledningar: dels kan justeringar påverka radonhalten, dels kan vi hjälpa dig att hitta ett nytt system som sänker radonhalten.

 

Tre huvudskäl till höga radonhalter

Är det radon på din arbetsplats så finns det tre möjliga orsaker till den förhöjda halten. Blåbetong i konstruktionen, markbetong eller radonhaltigt vatten

Vid markradon så går saneringen ut på att täta bottenplattor och rör så att markradonet inte kan ta sig in i byggnaden. Detta kan med fördel kompletteras med en radonsug. Markradon kan ofta ge mycket höga radonhalter i inomhusluften.

Blåbetong är ett byggnadsmaterial som inte används idag, men det är vanligt i byggnader som uppfördes mellan 1929 och 1985. Genom en enkel gammamätning kan vi enkelt konstatera om det finns radioaktivt material (radon) på en arbetsplats. Den vanligaste lösningen är att förbättra ventilationen.

Beror problemen på radonhaltigt vatten så är lösningen att ventilera bort det med hjälp av en radonavskiljare som man placerar på huvudvattenledningen in i fastigheten. Kommunalt vatten renas från radon redan på ett tidigare stadium.

Orolig för att det finns radon i luften på din arbetsplats? Välkommen att kontakta oss på Comnet AB så kan vi genomföra en professionell radonsanering.

Du kan fråga oss om allt inom radonsanering och radonmätning!