Radonsanering

Vi har 20 års erfarenhet | 08-41003640

Frågor och svar

Jag har blivit uppringd av ett företag som vill göra en radonundersökning för några tusen kronor. Ska jag nappa på erbjudandet?

För det första, varför blir du uppringd, hur har man kommit över dina uppgifter? Om ett saneringsföretag har fått uppgift från ditt spårfilmsföretag, innebär det ett brott mot svensk konkurrenslagstiftning. Samma sak om du får ett reklamblad tillsammans med rapporten.

För det andra, vad vinner du på en sådan besiktning?

Kan du lämna över rapport och ritning och därmed få offerter? Det vore ju bra så slipper du ta hem folk och vinner tid. Fråga vilka företag som accepterar rapporter från det företag som ringer dig och erbjuder besiktning! Kontrollera därefter att detta stämmer.

Har besiktningsmannen gått kurs och har godkänt slutprov i kurs i mätning och åtgärder mot radon? Lista finns hos Strålskyddsmyndigheten, ssm.se.

Utöver det, finns mångårig dokumenterad erfarenhet av läckmätning och radonsanering?

Tyvärr har jag och mina kollegor sett flera exempel där man missat att det finns blåbetong eller skrivit att det är blåbetong när det inte är det. Uppenbara markläckor är inte kollade och kommenterade i rapporten. Ofta föreslår man ventilation när det ska vara radonsug. Ett företag lämnar offert med finstilt på att radongaranti inte lämnas.

Vad är värdet av en sådan undersökning och offert?

Fråga alltid om radongaranti lämnas! I annat fall tacka nej! Ta alltid in fler offerter!

Ytterväggar i Leca, finns det risk för att markradon tränger igenom?

Lecasten är ett mycket bra byggmaterial, har god isolerförmåga, och är lätt att bearbeta. När man byggde källarytterväggar förr i tiden brukade man putsa utsidan och oftast insidan.

På senare år har det blivit modernt att inte putsa någon sida (insidan reglas upp och gipsas). Tanken är att fukt lättare ska kunna vandra åt båda hållen så att väggen hålls torr. Problemet är att Lecasten är som en kofta, den isolerar mot kyla men vind kan blåsa igenom.

Jag har mätt upp radonhalter på över 12000 Bq/m3 i en Lecayttervägg klädd med gipskivor. Torongas saknades helt vilket är logiskt då gasen långsamt silas genom väggen.

Ingen vanlig radonsug fungerar på detta problem utan speciella metoder måste vidtas.

Hus byggda på lera – kan det vara markradon i dom?

Ja, det är till och med mycket vanligt. Det kan bero på att lerhus ofta har sättningar.

I ett hus bygg på lera måste man extra noga se till att sprida ut sugpunkterna.

Själva grävningen av suggropen i marken måste också göras på ett speciellt sätt.

Kommunen har sagt att i området där vi bor finns ingen markradon. Det är lågriskområde.

Fel. Faktum är att ingenting tyder på att det finns fler radonhus i högrisk än lågriskområde.

Hög eller lågriskområde kartlades genom flygkartering med gammamätare. Problemet med denna metod är att man endast ser den ytliga gammastrålningen. När man gräver eller spränger kan det finnas högstrålande sten längre ner som inte upptäcks vid flygkartering. Ovanliggande sten och jord tar upp energin genom sin densitet.

På grusåsar kan radonhalten bli mycket hög eftersom andelen tillgänglig jordluft är så stor.

Är inte radonhalten mätt i ett hus kan man inte uttala sig om radonhalten.

Mäklaren säger att radon inte finns i huset vi vill köpa eftersom grannen har låga värden.

Fel. Man måste mäta alla hus för att vara säker.

Husets täthet mot mark och markförhållanden varierar även i identiska radhus.

Ena grannen kan ha 20 Bq/m3 och den andra grannen 20000 Bq/m3, i identiska hus.

Det som styr radonhalten är:

– Radonhalten i marken.

– Markens genomsläpplighet.

– Mängden tillgänglig jordluft.

– Storleken på läckorna i husets grund.

– Undertrycket i huset.

– Husets volym och luftväxling.

Hur vet jag om det finns blåbetong i huset?

Genom att göra en gammamätning. Då får man också reda på strålningsklassen.

I nya hus kan det väl inte finnas markradon?

Jo, det gör det faktiskt. Radonet kommer in genom vatten och elservicer eller via fjärrvärmen.
Rörisolering måste skäras bort och sedan tätar man direkt mot röret/en.

När man gjuter mot frigolitformar kan det uppstå glipor mellan betong och frigolit eller så har man dubbla frigolitskivor. När man sedan bygger ytterväggen kan radon komma in i den och vidare in i huset.

Självklart kan det finnas sprickor även i nya hus.

Jag kan inte se några sprickor i plattan där markradon kan komma in.

Markluften kan komma in genom en kalkputs som döljer sprickan mellan golv och bärande vägg.
Ett plugghål i en hålstensvägg kan också läcka markradon.

Tänk på att det är en gas som kommer in och därför mycket svår att täta bort

Kan målning av väggarna sänka radonhalten i hus med blåbetong?

Ja. Målar man upp en dåligt behandlad vägg, kommer radonavgången att minska. Försök har gjorts i laboratorium där man testat olika tätskikt.

Målar man upp en sida med tät färg och lämnar motstående obehandlad, kommer radonavgången att öka på den senare.

Vi har gjort ett par tester hos kunder som har målat upp väggarna och det ger en effekt.

Man ska veta att det inte lönar sig att lägga på alltför tät färg (se mer under radonsanering)

Är gammastrålningen i sig från blåbetongväggar farlig?

Gammastrålningen kan ge oss en fingervisning om hur mycket byggmaterial bidrar med till radongasen i inomhusluften.

Det finns inga bevis om att gammastrålningen i sig är farlig. Däremot finns en ryktesspridning på nätet.

Är du orolig, ta då kontakt med Strålskyddsmyndigheten, ssm.se.

Vi har 400 Bq/m3 i huset och lite blåbetong. Nu tänkte vi montera in badrumsfläktar och montera utsug från andra utrymmen.

Risken är stor att radonhalten ökar till 800 Bq/m3 om inte åtgärd sätts in mot markradon först.

Allt du behöver veta om Radon