Radonsanering

Vi har 20 års erfarenhet | 08-41003640

Radon Fastigheter | Radonundersökning

Vi utför radonundersökning i ditt hem

Misstänker du för höga radonhalter i ditt hem? Anlita ComNet AB för att utföra en radonundersökning!

Vi kan fastställa var radonet kommer ifrån och ge rekommendationer för de mest effektiva och kostnadseffektiva lösningarna. En korrekt genomförd radonundersökning är avgörande. Felaktig mätning kan resultera i onödiga kostnader.

Vi besitter den kunskap, erfarenhet och utrustning som krävs för att säkerställa noggrannhet i undersökningen.

Kontakta oss redan idag för radonundersökning i ditt hem. Vi hanterar radonmätning och radonsanering för alla typer av bostäder.

 

Varför är en radonundersökning viktig för ditt hem?

Radon är en osynlig och luktfri gas som kan påverka inomhusmiljön och din hälsa. Högsta gränsen för radon i inomhusmiljöer är 200 Bq/m³. En radonundersökning (radonmätning) är det enda sättet att upptäcka detta farliga ämne.

Processen för radonundersökning i ditt hem

  • Vi beräknar antalet mätpunkter som behövs för ditt hem.
  • Vi placerar ut och samlar in dosor.
  • Vi skriver protokoll över utförda mätningar.
  • Vi distribuerar mätdosor till och från ett ackrediterat radonlaboratorium.
  • Vi sammanställer mätresultat.

Vi utför efterkontroll med avancerad radonmätare efter varje intervention och ser till att radonhalten är under den rekommenderade nivån. Vi utför våra tjänster professionellt, noggrant och städar efter oss. Fakturering sker först efter att radonhalten har minskats till en säker nivå.

Radon i hemmet

Radon kan inte ses, smakas eller luktas. Därför är radonmätning det enda sättet att fastställa om ditt hem har för höga nivåer. En långtidsmätning av radon utförs under minst två månader, och det är bäst att göra detta mellan 1 oktober och 30 april för att få ett genomsnittligt värde.

Vad orsakar höga radonhalter i hemmet?

Det finns flera källor till radon i hemmet, inklusive byggmaterial, marken under hemmet och radonhaltigt vatten. Oavsett källan finns det metoder för att minska nivåerna och förbättra din inomhusluft.

Om du misstänker att ditt hem kan ha för höga radonhalter, kontakta oss på ComNet AB för en omfattande radonundersökning.

Har du frågor om radonsanering eller radonundersökning för ditt hem? Vi hjälper gärna till!