Radonsanering

Vi har 20 års erfarenhet | 08-41003640

Instrument

Varje radonsanering vi utför mäts av med kontinuerligt registrerande instrument Rad 7 från Durridge.

Instrumentet har testats mot andra instrument av amerikanska myndigheter och alltid hamnat i topp.

Visar det sig att radongasen inte går ner efter åtgärd, placeras instrumentet i rum efter rum för att utröna vad mer som måste göras.

Ofta räcker den informationen för att gå vidare, men ibland måste ytterligare undersökningar till. Rad 7 är det i särklass bästa instrumentet för att sniffmäta efter radon.

instrument för radonsanering

Sniffmätning innebär att man mäter i korta cykler för att spåra exakt var radongasen kommer in. Isotoper med kort halveringstid, Polonium 218 (från radon 222) och Polonium 216 (från radon 220, toron) används. Toron har mycket kort halveringstid och finns endast vid läckan och inte i rumsluften, annat än i mycket små mängder.

Fördelen med kontinuerlig mätning är att radonhalten skrivs ut löpande och på så vis kan man se hur variationer i ventilation och andra åtgärder påverkar radonhalten.

Nedanstående diagram visar radonhalten i en lokal med 6000 Bq/m3 innan vi startade radonsugen. Efter start sjunker halten till under 50 Bq/m3. Varvtalet ändras under sista mätningen och radonhalten går upp och ner, men ligger ändå under 100 Bq/m3.

diagram över radonhalten

diagram

Hur står sig då en korttidsmätning av radon mot långtidsmätning med spårfilm, och går det att mäta hela året?

Det går bra, under förutsättning att fastighetsägaren följer våra anvisningar under mätperioden och inte vädrar. Det går bra att mäta i varmaste juli, bara man inte vädrar. Vind kan påverka men enligt min erfarenhet inte så mycket.

Hus längst upp på grusås kan dock påverkas mycket kraftigt av vindriktning och vindstyrka. Radonhalten kan variera mellan 5000 Bq/m3 och 0 Bq/m3 från en dag till en annan.

Detta beror på att åsen består stora stenar (i allmänhet) längst upp och vinden sköljer igenom åsen varvid radonhalten i marken kan sjunka till närmare 0 Bq/m3.

Detta fenomen är dock inte så vanligt.

Vår första mätare köptes 1999 och går fortfarande, endast battericellerna har bytts en gång.

Rad 7 har mycket tillbehör för att mäta bl.a. radon i vatten och mark.Hur står sig då en korttidsmätning av radon mot långtidsmätning med spårfilm, och går det att mäta hela året?

rad 7 instrument

Rad 7 är det självklara valet för den som vill jobba med radon – prisvärd och med funktioner som inte ens dyrare instrument har. Jobbar du med radonsanering och behöver mätinstrument, hör av dig till oss.

Instrument för att mäta gammastrålning från väggar av blåbetong

Vi använder Gammadatas SGR

Och SPP2 från Saphymo, Frankrike

Båda instrumenten är sekundsnabba vilket innebär att en väggyta kan mätas av mycket fort.

SPP2 användes av svenska geologer i Kosovo när ett internationellt team undersökte om pansarbrytande ammunition av uran hade spritt sig i naturen runtomkring.

SPP2 var det enda instrument som över huvud taget hittade något tack vare en den jättestora kristallen monterad i pistolen, vilken ger en snabbhet och känslighet som slår det mesta.

Instrument av högsta kvalitet