Radonsanering

Vi har 20 års erfarenhet | 08-41003640

Produkter

Comnet AB Produkter

Vi är stolta återförsäljare av Durridge produkter

Här är några av de högkvalitativa produkterna vi erbjuder från Durridge.

RAD8

RAD8

Nästa generations elektronisk radonmonitor

RAD7

RAD7

Professionell radonmonitor med realtidsövervakning

RAD H2O

RAD H2O

Verktyg för provtagning av radon i vatten

RAD AQUA

RAD AQUA

Kontinuerlig övervakning av radon i vatten

Big Bottle System

Big Bottle System

Högkänslig provtagning av radon i vatten

Water Probe

Water Probe

Provtagning av radon från stora vattenkroppar

DRYSTIK

DRYSTIK

Aktiv fuktutbytare för att minska fuktigheten i luftprover

Soil Gas Probes

Soil Gas Probes

Extrahera radongasprover från marken utan exponering för utomhusluft

Emission chamber

Emission chamber

Detektera radonutsläpp från objekt och ytor

Natural rock sample

Natural rock sample

Förseglad granitprov för testning av radondetektorprestanda