Radonsanering

Vi har 20 års erfarenhet | 08-41003640

Återförsäljningsprodukter

 

Vi är stolta återförsäljare av Ruddidge produkter

Här är några av de högkvalitativa produkterna vi erbjuder från Ruddidge.

RAD8

RAD8

Nästa generations professionella elektroniska radonmätare

DURRIDGE RAD7 Radon Detektor

RAD7

RAD7

Professionell elektronisk radonmätare med realtidsövervakning och spektralanalys

DURRIDGE CAPTURE

RAD H2O

RAD H2O

Provtagning av radon i vatten

Valfritt tillbehör för användning med RAD8 och RAD7

RAD AQUA

RAD AQUA

Kontinuerlig övervakning av radon i vatten

Valfritt tillbehör för användning med RAD8 och RAD7

Big Bottle System

Big Bottle System

Högkänslig provtagning av radon i vatten

Valfritt tillbehör för användning med RAD8 och RAD7

Water Probe

Water Probe

För provtagning av radon från stora vattenmassor

Valfritt tillbehör för användning med RAD8 och RAD7

DRYSTIK

DRYSTIK

Aktiv fuktutväxlare för att minska luftfuktigheten i det provtagna luftprovet

Valfritt tillbehör för användning med RAD8 och RAD7

Soil Gas Probes

Soil Gas Probes

Extrahera radongasprover från underjorden utan att utsätta gasen för ytluft

Valfritt tillbehör för användning med RAD8 och RAD7

Emission chamber

Emission chamber

Detektera radonemissioner från objekt och ytor

Valfritt tillbehör för användning med RAD8 och RAD7

Natural rock sample

Natural rock sample

Förslutet granitprov som ger stabila emissioner av radon och thoron, för testning av radondetektorns prestanda

Valfritt tillbehör för användning med RAD8 och RAD7